Sorumluluklarımız

Ana sayfa > Kurumsal > Sorumluluklarımız

Başta öğrencilerimize olmak üzere; baş tacı velilerimize, değerli çalışanlarımıza, topluma ve insanlığa karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.Velilerimizden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz.Tüm eğitim ve faaliyetlerimizi yürütürken, sorumluluklarımızın bilincinde olarak yükümlülüklerimizi yerine getiririz.

 ✓ Öğrenci ve Velilerimize Karşı Sorumluluklarımız:

Öğrenci-Veli memnuniyeti odaklı, öğrenci ihtiyaçlarına ve veli taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; velilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.

 ✓ Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız:

Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda da destekler, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.

  ✓ Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız:

Toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları destekleriz.