Atölyelerimiz

Ana sayfa > Atölyelerimiz


Kolaj ve Boya Atölyesi

Köken olarak Fransızcadan gelen kolaj “yapıştırma” anlamına gelir. Ana unsuru fotoğraf olmakla birlikte sanatın tüm alanlarında kullanılabilir. Çocuklarımız fotoğrafları, nesneleri, biriktirdikleri geri dönüşümleri, gazete veya afiş parçalarını bir araya getirerek özgün çalışmalar oluşturmaktadır. Kolaj ve boyama, çocuğun özgürce üretmesine, sınırsız hayal gücünü nesnelere ve görsellere aktarabilmesine katlı sağlar. Çalışmalarda başlangıçta doğru yanlış aranmaz. Tamamen sınırsız hayal gücü ön plana çıkar. Hiç alakasız nesnelerin yan yana gelerek bambaşka bir boyut oluşturduğunu görmek biz yetişkinler için belki sıradan gibi görünse de çocuğun kendi ürettiği bu ürün onun için paha biçilemez bir eserdir. Kolaj ve boyama çocukta mantıklı kurgu kavramı yatmaktadır. Modern çağda değişen yaşamları etkin bir biçimde ifade edebilme sürecinde kurgu anlayışı sayesinde çocuk, kendini oldukça yeni bir ifade şekliyle aktarma yöntemi bulmuş olur. Bu atölye çalışması çocuğu, beynine parça parça giren görüntüleri birbirleriyle ilişkilendirerek, kolaj alanının kendi sınırsız gerçekliğini elleriyle üreterek yeni bir anlam yaratma sürecine götürecektir. Bu atölye çalışmalarına düzenli olarak uzman gözetiminde katılan çocuklar kendilerini ifade etme ve üretimde akranlarına göre bir adım önde olacaktır.

Akıl Oyunları Atölyesi

Çocuklarımızın mevcut potansiyellerini görmek, gelişime açık bu potansiyellerini geliştirmek, sorunlara özgün çözüm yolları bulabilecek düşünme becerileri kazandırmak, düşünmenin boyutlarını öğretmek ve çeşitlendirmek bu atölyenin temel amacıdır. Zeka ve Akıl Oyunları Atölyesi düşünceyi sistematize eden bir uygulamalı eğitim faaliyetidir. Bu atölyede geleceğin yöneticileri olan çocuklarımızın stratejik düşünme, mantık yürütme, problem çözme, uzamsal algı becerilerine katkı sağlanmakta, bu beceriler ile bileşenleri doğru ilişkilendirebilmek ve sonuca ulaşmak için günlük faaliyetlerinin her adımında kullanabilecekleri bir bakış açısı kazandırılmaktadır. Bilgiyi, düşünceyi ve hayali özgün bir şekilde üretmek, organize etmek ve geliştirmek bu atölyenin temel kazanımıdır.
Tasarım Atölyesi

Seramik, ebru, desen tasarım, resim vb. alanlardan oluşan etkinliklerde, çocuklara geleceğin mesleği olarak görülen tasarımcılığa temas etme fırsatı sunuluyor. Harikalar Diyarı Kreş Tasarım Atölyesi programıyla çocukların keyifli vakit geçirmelerinin yanı sıra, ortaya çıkardıkları küçük deneysel tasarımlarla farklı bir zihin egzersizi tecrübesi edinmeleri amaçlanıyor.
Geri Dönüşüm Atölyesi

Harikalar Diyarı' nda günlük kullanım ömürlerini tamamlamış durumda olan materyalleri önce düşünce atölyemizden geçirerek, projelendiriyor; bazen ayırıp, bazen birleştirip tamamen yeni ürünler oluşturuyor ve yeniden kullanıma sunuyoruz. Böylelikle hem hayal gücümüz ve tasarım becerilerimiz gelişiyor, hem de yepyeni formda kullanılabilir bir ürünümüz oluyor. Bu şekilde çevreyi koruma ve israf etmeme bilincini de kazanmış oluyoruz.Dil Atölyesi

Haftanın 5 Günü İngilizce / 3 Günü Fransızca 2017-2018 Eğitim öğretim yılından itibaren okulumuzda verilen yabancı dil eğitimi süre sınırından çıkarılarak etkinlik dili haline getirilmiş, haftanın üç günü tüm etkinlikler belirli temalar eşliğinde sarmal bir şekilde branş öğretmeni ve sınıf öğretmeni katılımıyla sadece İngilizce işlenmektedir. Çocuklar bu etkinlikler esnasında yabancı dili ana dillerini öğrendikleri yöntemle farkına varmadan öğreniyorlar. Böylece ileriki hayatlarında ihtiyaç duyacakları dil eğitimine kalıcı bir temel oluşturuluyor. Yabancı dili bu şekilde ve erkenden öğrenen çocukların daha geniş bir bakış açısına sahip oldukları, olgun kişilik özellikleri sergiledikleri ve bu eğitimi almamış olan akranlarına göre akademik olarak her zaman bir adım önde oldukları bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ayrıca hazırlık sınıfı dediğimiz büyük yaş grubu çocuklarımıza İngilizcenin yanı sıra temel Fransızca eğitimi de verilmektedir. Dil atölyeleriyle ilgili olarak eğitim danışmanlığı ve koordinatörlüğünce aylık ve haftalık bültenler hazırlanırken, planlanan temalarla kazanımlar esas alınıyor, uygulanması her aşamada denetleniyor.Türkçe Dil Atölyesi

Türkçe dil atölyesi etkinliklerinde çocuklarımızın Türkçemizi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak, sözcük dağarcıklarını geliştirmek, kendilerini doğru ifade etme ve iletişim becerilerini artırmak için planlanan etkinlikler yer almaktadır. Çocuklarımızın Türkçeyi düzgün kullanmaları, sesleri doğru çıkarabilmeleri, farklı sözcükleri yapıları ve anlamlarına uygun kullanmaları, etkin dinleme becerileri kazanmaları, duygu ve düşüncelerini gerek sözel gerekse sözel olmayan yollarla doğru ifade etmeleri, ses tonunu yerine göre ayarlamaları ve sözcükleri doğru üretmeleri amaçlanmaktadır. Bunun yanında Türkçe dil etkinliklerinin önemli işlevlerinden birisi de çocuklarımızın kitaplara karşı olumlu tutum geliştirmelerini desteklemek ve kitap sevgisini aşılamaktır.
Doğa Bilimleri Atölyesi

Tüm doğamız bizim atölyemizdir. Bu atölye etkinliklerinde canlılara ve canlıların doğayla olan ilişkilerine odaklanılır. Çocuklarımız seviyelerine uygun olarak bitkiler, mantarlar ve hayvanlar âleminden çeşitli canlıları inceler ve eğlenceli etkinliklerle öğrenirler. Örneğin bu atölyelerde tohumlar, çiçekler, mantarlar, kuşlar, böcekler, doğadaki döngüler gibi kavramlar incelenmektedir. Ayrıca bu atölye kapsamında, belirli günlerde doğa gezileri ve gözlemleri yapılmaktadır.Masal Atölyesi

Çocuklarımızın en çok keyif aldıkları atölyelerden olan masal atölyemizde yalnızca var olan masallar anlatarak değil birlikte yeni masallar üreterek bu zevki katlıyor ve çok eğleniyoruz. Masallardan çok şeyler öğrendiğimiz gibi zaman zaman kendimizi masallardaki kahramanların yerine koyarak değişik dünyalara gittiğimiz de oluyor. Masalla hayal gücümüz gelişirken kahramanlar için de çözümler üretip problem çözme becerilerimizi geliştiriyoruz. Bu sayede yaratıcı düşünmeye ve soru sormaya başlıyoruz. Masallardaki resimlerle masalın içine giriyor, yenilerini ise kendimiz çiziyoruz. Bu sayede kitap okumaya ilgimiz artıyor, kelime haznemiz gelişiyor, kültürümüzü, okumayı, alfabeyi, sayıları, matematiği, hayvanları, ormanları, çiçekleri, ağaçları, mevsimleri masallarla daha da kalıcı şekilde öğreniyoruz. Merakımız artıyor. Hayal dünyamız ile gerçek dünya arasında anlamlı ilişkiler kurmaya başlıyoruz. Hem bu şekilde sadece kendimize değil aynı zamanda anne babamıza ve öğretmenlerimize de yararlarını gösteriyoruz. Özellikle resimli masal kitapları sayesinde büyükler de dünyaya bizim penceremizden bakabiliyorlar. Yine masallarla günümüzde karşılaşabileceğimiz tehlikeli durumlar karşısında nasıl davranmamız gerektiğini, güven konusunda dikkatli davranmamız gerektiğini, tanımadığımız kişilere karşı nasıl davranmamız gerektiğini daha iyi kavrayabiliyoruz.
Dikkat ve Görsel Algı Atölyesi

Bu atölyede çevremizden bize ulaşan ve farklı duyularımızla etkileşen ön bilgileri yorumlayabilme yetilerimizi geliştiriyoruz. Çünkü bilgiyi yorumlayabilme kabiliyeti, özel bilişsel süreçlere ve daha önceki bilgilere de bağlıdır. Bu atölye etkinlikleriyle bize ulaşan bilginin doğruluğunu, güvenilirliğini daha iyi kavrayabilmemizin altyapısı hazırlanırken, konsantrasyon ve iş motivasyonu için gerekli donanıma sahip olabilmemiz için eğlenceli dikkat ve algı oyunları oynuyoruz.Hayal Atölyesi

Hayali oyunlar da oynadığımız bu atölye etkinliklerinde çok keyifli ve neşeliyiz. Keyif alınarak gerçekleştirilen bir aktivite sırasında insan beyninin endorfin denilen bir hormon salgılaması bilimsel açıklaması olsa da bu hormonun bizi mutlu ettiği kesinlikle gerçek. Ayrıca, bize oyun oynama ve hayal kurma imkanı verildiği sürece hayal gücü ve yaratıcı düşünme becerilerimizi geliştirebiliyoruz. Yaratıcı oyunlarla hayal gücümüz adeta ateşleniyor, iç dünyamız, duygularımız ve dış dünyayla ilgili algılarımızı ifade etmeye, başkalarının hayatlarını hayal etmeye, farklı durumlarla ilgili çözümler üretmeye ve yeni bir şey yaratmaya teşvik ediliyoruz. Bu şekilde gelecek hayatımızdaki problemlere de daha yaratıcı ve etkin çözümler bulabileceğimiz alt yapıyı hazırlıyoruz. Hayal gücümüz sayesinde merak duygumuz da gelişiyor ve sizler de biliyorsunuz ki hayal eden ve merak eden çocuklar hayatla ilgili daha fazla soru soran ve bilgi edinen bireyler olurlar. Serbest oyun zamanlarımız kadar, çeşitli malzemeler kullanarak ellerimizle yaptığımız oyuncaklarımız da hayallerimizin ürünü ve bizce bu da yaratıcılığı en çok destekleyen etkinliklerdendir.
Ahşap Oyuncak Atölyesi

Elleriyle keşfeden, problemleri çözmeye çalışan, yaratıcılıklarını ortaya koyan insanlar yetiştirmek, gelişmiş ülkelerin eğitim sistemlerinin öncelikleri arasında yer almaktadır. El becerilerine dayalı öğrenmeyi ve tamirciliği sınıflara daha fazla sokan ilerici eğitim programları ve bu hedefe yönelik yetiştirilen çeşitli branşlardaki eğitimciler, öğrencilerini, yaparak öğrenme ve kendi öğrenmelerinin yönetimini ele alma konularında motive etmekte ve bu yolla zihinsel ve motor gelişimlerine hız kazandırmaktadır. Bir çocukta matematik ve problem çözme becerisi, yaptırılan atölye çalışmalarıyla gelişmekte, el becerileri zekaya dönüşmektedir.Mutfak Sanatları Atölyesi

Siz bizi bir de mutfakta görün. Hem hünerlerimize hüner katıyor, hem de yemek yapma merakımızı gideriyoruz. Yemeklere kattığımız lezzet, hayatımıza da yansıyor. El becerilerimiz gelişiyor, mutfak araç ve gereçlerini doğru ve güvenli kullanmayı öğreniyoruz. Bu atölyeye özel kıyafetlerimle de çok havalı duruyorum. Çok güzel vakit geçirdiğimiz, sonunda “bunu ben mi yaptım?” dediğimiz, kendi ürünlerimizi tatma imkanı bulduğumuz bu atölyede yeni öğrendiğimiz yemek çeşitleri ve püf noktaları ile artık anne babalarımıza mutfakta rahatlıkla yardım edebiliyoruz.Açık Hava ve Sokak Oyunları Atölyesi

Maalesef günümüz şehir yaşam koşulları bizlerin eğitim ve hayat tarzımızı etkilediği kadar oyun oynama şekillerimizi de etkiliyor. Ama biz Harikalar Diyarı’nda belirli bir plan dahilinde geleneksel sokak oyunlarımızı öğreniyor, büyüklerimizin biz henüz dünyaya gelmemişken sokaklarda köylerde oynadıkları oyunların heyecanını yaşıyoruz. Bunun bizim gelişimimiz ve sağlığımız için ne kadar önemli olduğunun da farkındayız. Hem eğlenceli vakit geçiriyor, hem yeni oyunlar öğreniyor, hem de hayatta olduğu gibi oyunların da herkesin uyması gereken kuralları olduğunu, yarışma ve rekabetin hayatın bir parçası olduğu ve abartılmaması gerektiğini, hayatta kazanmak ve kaybetmenin hep bir arada olduğunu ancak doğruluğundan emin olduğumuz yolda hiç pes etmemek gerektiğini de öğreniyoruz. Bu oyunlarda biraz üzerim kirlenebilir ama kirlenen kıyafetlerimiz için hiç endişelenmenize gerek yok, çamur ve çimen lekesi gibi kirlerin rahatça temizlenebildiğini deterjan reklamlarından anlayabiliyorumOkuma Yazmaya Hazırlık Atölyesi

Okuma yazmayı ilkokulda öğrenmemiz gerektiğini hepimiz biliyoruz. Ama ilkokulda çok zorlanmamak, hazır bulunuşluk düzeyimizi artırmak ve okuma yazmaya daha rahat geçebilmek için Harikalar Diyarı’nda ciddi bir hazırlık içerisindeyiz. Bu çalışmaları tüm yıl içinde, çeşitli eğlenceli etkinliklerle gerçekleştiriyoruz. Bu etkinliklerle algımızı geliştirmemiz, dikkatimizi toplayabilmemiz, hatırlayabilmemiz, akıl yürütmemiz, problem çözme, el-göz koordinasyonu ve kalem tutma becerilerimizi geliştiriyor, eşleştirme, ilişki kurma, sıralama, gruplama gibi bilişsel fonksiyonlarımızı kullanabilmemizi kolaylaştırmayı sağlayan resimli araştırmalar da yapıyoruz. Mesela öykü kitaplarını dinlemekten ve onları tartışmaktan çok hoşlanıyoruz. Basılı materyallerin aslında bir mesaj taşıdığını anlamaya başladık. Çevremizdeki etiket ve işaretlerle artık daha fazla ilgileniyoruz.


Düşünce Atölyesi

Bu atölyede kavramların ve varlıkların özelliklerini, onların ne olduğunun, “Bu nedir? Kimdir?” sorularının cevabını arıyoruz. Anlatılanların daha iyi anlaşılabilmesi için örneklerden yararlanıyoruz. Konunun etkileyiciliğini ve inandırıcılığını test etmek için de daha önce bu konuda söz söylemiş güvenilir ve tanınmış kişilerin sözlerini araştırıyor, öğreniyoruz. Varlık ve kavramları birbirleriyle karşılaştırılarak varlıkların benzer ya da farklı yönlerini keşfediyoruz.Yapı İnşaat Atölyesi

Yeni bir şey inşa etmek ya da gerçek bir nesneyi temsil eden bir eser yaratmak, yapı-inşa materyallerini kullanmak bizi hem eğlendiriyor hem de hayal gücümüzü, el becerilerimizi geliştiriyor. Nesneler arasında fiziksel olarak yeni bağlar kuruyor, kendi düşüncelerimiz doğrultusunda oyunlar oynuyoruz. Bu şekilde kendimizi yaratıcı bir biçimde ifade etme imkanı buluyoruz. Yapı-inşa etkinliklerinde kullandığımız bloklar size basit gelebilir ancak bu materyaller çeşitli formlarda kullanılmaları nedeniyle açık uçlu materyaller arasında yer almakta ve açık uçlu materyaller birçok olasılık sunarak değişik görüşlere ve olası çözümlere doğru ıraksak düşünmeyi geliştirmektedir. Ayrıca yapı-inşaat atölyesinde önemli bir materyal olan blokların dizaynı, montajı, sökülmesi, kaldırılması ve bir yerden bir yere taşınması küçük ve büyük kaslarımızın gelişimi ve koordinasyonumuzu desteklemektedir. Bunlar bizim ince ve kaba motor becerilerimizin gelişmesinde ve yaratıcılığımızın desteklenmesinde ciddi katkı sağlamaktadır.


Orff ve Ritim Atölyesi

En eğlenceli etkinliklerimizi barındıran atölyelerimizden biri de orff ve ritim atölyesidir. Müzik, konuşma ve dans, insanın kendini ifade etme araçlarıdır. Bu atölyede evrensel olan müziği, ilk kez anne karında annemizin kalp atışlarıyla yaşamımıza giren ritmi öğreniyoruz. Bu etkinlikler bizim gelişimimizde büyük rol oynamaktadır. Ufak bir melodi duyduğunda tepki vermeyen hiçbir varlık yoktur. Orff ile sahip olduğumuz potansiyel ortaya çıkıyor. Bizlere bu süreç içerisinde birçok alternatif sunuluyor. Bu şekilde ilgi duyduğumuz alan ve zeka türümüze göre o alan ve zeka türünde gelişmemizin ve ona göre bir sanatsal dala yönlendirilmemizin de önü açılıyor. Böylece erken çocukluk döneminde yeteneğimiz keşfedilmiş oluyor. Tabi ki hepimizin bir çalgı çalması veya dansçı olması zorunlu değildir ve bu konuda zorlanmıyoruz. Ama iyi ve ayırt edici bir dinleyici, sanatsever olarak yetişiyoruz.Ekoloji Atölyesi

Hayatımızda vazgeçilmez yeri olan bitkilerin nasıl yetiştirildikleri, büyümelerini etkileyen faktörler, büyümelerindeki farklılıklar gibi bilgileri fen ve doğa etkinlikleriyle birlikte bu atölyede öğreniyoruz. Bu yolla bitkilerin de yaşayan canlı varlıklar olduğunu, bitkilerin yeşermesi için havaya, suya ve ışığa ihtiyaç duyduğunu, bazı tohumların yeşermesi ve bitkilerin topraktan çıkması için daha uzun süreye ihtiyaç duyduğunu, doğru sonuçlara ulaşmak için uygun koşulların gerekliliğini kavrıyoruz. Bu atölyenin gözlem yapma, sınıflandırma, ölçme, tanımlama gibi birçok süreci var. Sınıfta saksılarda çim, çiçek, fasulye, patates, havuç gibi bazı bitkiler yetiştiriyoruz. Bunu yaparken yoğurt kapları, süt kutuları, pasta kapları, kullanılmayan mutfak eşyaları gibi artık malzemeleri kullanıyoruz. Yetiştirdiğimiz bitkilerin gelişim sürecini gözlemliyoruz. Ayrıca bitki ve meyvelerin çekirdeklerini biriktiriyoruz. Zaman zaman çevre gezileri yaparak doğal bitki örtüsünü de inceliyoruz. Bu şekilde çeşitli bitkilerin yetiştirilmesi ile bitkileri tanıyor, değişik ilgi alanlarımızı keşfediyor, olay ve nesneler arasında ilişki kuruyor, çevremizi daha rahat algılıyor, çevre duyarlılığı kazanıyoruz.


Zumba Jimnastik Modern Dans Atölyesi

Zumba ve modern danslar, beden ve zihin hakimiyeti gerektirdiğinden, bu etkinliklere katılan çocuklar bu hakimiyeti kurmayı öğrenerek vücut disiplini kurgusunu oluşturmayı başarırlar. Müzik eşliğinde sergilenen bu sanat etkinlikleri çocuğun müzik kulağı ve ritim duygularının gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır. Dünya klasikleri ya da özgün eserlerle tanışan çocukların sanat algısı gelişir. Yaşıtlarından çok daha erken klasik eserler ile tanışma fırsatı edinen çocukların ufku, hayal gücü ve sanatsal anlatım yetenekleri ön plana çıkar. Çocukların gelişmekte olan iskelet sisteminde kaburga, omurilik ve kas yapıları Zumba egzersizleri ile sağlıklı gelişim gösterir. Kol bacak kurgusu içeren hareketler çocuklara koordineli hareket etmeyi öğretmenin yanında sahnelenen eserin duygusunu vermek adına mimik ve duruş hakimiyeti de sağlayacağı için duyguları yansıtma ve beden dili, doğru mesajı dışavurum özelliği katması anlamında da çocuklar içi faydalıdır. Etkinliklerin doğası gereği grup çalışması ile küçük yaşta tanışan çocuklar, topluluk ile senkronize hareket etmeyi öğrenir, sosyalleşir, farklı yapı ve karakterlerdeki ekip arkadaşları ile ortak paydada buluşma gerekliliği aşılanmış olur. Çalışmaların sergilenmesi amacıyla yapılan gösterilerde sahneye çıkan çocuklar, toplum içinde konuşma, dans etme, sahne performansı ve özgüven gerektiren tüm durumlarda kendilerinden emin bir duruşa sahip olurlar. Temsil yeteneği gelişmiş çocuklar, ilerleyen dönemlerde sosyal ve profesyonel iş hayatlarında daha başarılı bireyler olur. Zumba ve modern danslar, çocuklar için eğlenceli bir aktivite olarak başlayıp disiplinli bir şekilde devam etmesi halinde hayat disiplini ve sanatsal bakış açısı ile topluma faydalı bireyler yetiştirme imkanı sağlıyor.
Scamper Beyin Fırtınası Atölyesi

"Hayal gücü bilgiden daha önemlidir. Çünkü bilgi sınırlıyken hayal gücü tüm dünyayı sarmalar."
Albert EINSTEIN

Çocukların yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek Okul Öncesi Eğitimin en önde gelen amaçlarındandır. Hayal kurma, farklı ve özgün düşünce teknikleri geliştirme yetisi kazandırmaya yönelik etkinlikler bu atölyenin konusunu oluşturmaktadır. Scamper Tekniği ile bu aşamaların hepsini kullanarak var olan durumdan yeni bir ürün ortaya koyabilmektedirler. Scamper etkinliklerini yönlendirilmiş beyin fırtınası tekniği olarak da adlandırabiliriz. Uygulamalar sırasında çocukların söyledikleri her fikir değerlendirilmekte, farklı düşünmeleri için cesaretlendirilmektedir. Scamper, klasik beyin fırtınası tekniğinin aksine belirli basamaklar izlenerek gerçekleştirilmektedir. Scamper ile seçilen nesne değiştirilir, geliştirilir, parçalara ayrılır ya da başka nesneler ile birleştirilebilir. Farklı fikirlerin ortaya çıkabilmesi için çocuklara sorular yöneltilir, bu şekilde çocukların düşünemedikleri yönleri de düşünmelerine, yaratıcılıklarını ve düşünme becerilerini geliştirmelerine olanak tanınır. Yıl boyu planlanan bu etkinliklerin uygulanması ile çocuğun ufku genişler, kavrama hızı artar, sorunlara farklı pencerelerden bakabilme ve farklı çözümler üretebilme kabiliyeti kazanır.


Yaratıcı Drama Pandomim

Bu atölye ile çocuklarımızın yaratıcılığı, iletişim becerileri, olumlu benlik algısı, kendisini farklı şekillerde ifade edebilmesi, estetik duyarlılığının oluşması amaçlanmaktadır. Çocuklarda doğuştan var olan ve geliştirilebilir yetilerin açığa çıkması, kendine güvenen, araştıran, üreten, sorumluluk sahibi, özgür – özgün düşünen, katılımcı, hoşgörülü ve empati yapabilen bireylerin yetişmesine yönelik olarak eğitim programımızın amaç ve ilkeleriyle uyumlu ve sarmal bir şekilde etkinlikler planlanır ve uygulanır. Yaratıcı Drama etkinlikleriyle farklı yaş grubu çocuklarımızın dramatik performans yoluyla fikirlerini, duygularını, deneyimlerini yaparak yaşayarak ifade etmeleri sağlanır. Sanatsal bakış açısı ve anlayışı oluşturma amacıyla yapılan farklı rolleri tanıma, anlama, deneyimleme çalışmaları ile aynı zamanda çocuklarımızın yaratıcılığı, bilişsel becerileri ve özgüvenlerinin olumlu gelişimi sağlanarak, duygularının farkına varmaları, sağlıklı iletişim kurmaları, sosyal farkındalıklarının artması ve problem çözme becerilerinin gelişmesi hedeflenmektedir.
Çift Dil Eğitimi İngilizce - Fransızca

Harikalar Diyarı’nda 2017-2018 Eğitim öğretim yılından itibaren tüm yaş gruplarında verilen Yabancı Dil dersleri süre sınırından çıkarılarak etkinlik dili haline getirilmiş, haftanın üç günü tüm etkinlikler belirli temalar eşliğinde sarmal bir şekilde branş öğretmeni ve sınıf öğretmeni katılımıyla sadece İngilizce işlenmektedir. Eğitim danışmanlığı ve koordinatörlüğü eşliğinde aylık ve haftalık bültenler hazırlanırken, planlanan kazanımlarla okul öncesi eğitim programındaki temalar esas alınıyor, uygulanması her aşamada denetleniyor. Aylık ve haftalık bültenler velilere uygulama öncesinde dijital ortamda iletiliyor. Okulda hazırlık sınıfı başta olmak üzere tüm gruplar çalışma disiplinini farkında olmadan öğreniyor, yabancı dili ana dilini öğrendiği yöntemle farkına varmadan kavrarken özgür, dozunda özgüven sahibi, üretken, kendisiyle ve çevresiyle barışık, girişken bireyler olarak bir sonraki eğitim kademesine ve hayata hazırlanıyor. Bunun yanında 2018-2019 yılından itibaren hazırlık sınıfı ders programına Fransızca dersi ilave edilerek çocuğun yabancı dil aşinalığı geliştiriliyor, gerek akademik gerek sosyal yaşamındaki yabancı dil kullanımına hazır bulunuşluk temeli oluşturuluyor.


Rehberlik Servisi

Psiko-Sosyal, duyuşsal ve bilişsel gelişimin izlenmesi, değerlendirilmesi, gerekli profesyonel tedbirlerin planlanarak uygulanması, kişilik ve akademik gelişiminin desteklenmesini, sosyal becerilerinin gelişmesini sağlar. Harikalar Diyarı’nda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri ile çocuklarımızın farklı alanlardaki gelişimi birebir takip edilmekte, çocuğu tanıma, güçlü ve geliştirilmesi gereken alanlarını keşfetme ve çocuğu doğru yönlendirme amacı ile bilimsel tanıma formları düzenlenmektedir. İlk kez okula başlayan çocuklar için genel olarak kaygılı ve zor geçen oryantasyon süreci sağlıklı ve verimli bir biçimde gerçekleştirilerek her öğrenci özel olarak takip edilmektedir. Bu noktada velilerle bireysel görüşmeler yapılarak işbirliği içerisinde hareket edilmektedir. Eğitim saatlerinde de dikkat ve konsantrasyon geliştirici etkinlikler ile çocukların bilişsel zeka alanlarının güçlendirilmesi hedeflenmektedir. PDR Servisimiz, gizlilik ve güvenilirlik ilkesi çerçevesinde sadece çocuklarla değil, aynı zamanda öğretmen, idareci ve velilerle de iletişim halinde çalışmalarını sürdürmekte, aylık tematik aile eğitimi etkinlikleri düzenlemekte, ebeveyn rehberliği, oyun terapisi, kardeş etkilenmeleri, kıskançlık, alt ıslatma, hiperaktivite bozuklukları, üstün zekalılık, özel öğrenme güçlüğü, diğer psikolojik faktörlerle ilgili rehberlik, yönlendirme ve danışmanlık çalışmaları yapmaktadır. Servisimizce çocuklarımızın gelişimsel, akademik ihtiyaçlarını belirlemek üzere güvenilir, bilimsel test ve envanterler uygulanmaktadır. Bu faaliyetler okul psikoloğu, eğitim koordinatörlüğü ve eğitim danışmanlığınca planlanmakta, uygulanmakta ve tüm paydaşlarca birlikte değerlendirilmektedir.
Özel Eğitim

Klasik eğitim yaklaşımı çocukların hepsinin ihtiyaçlarının, kabiliyetlerinin, hislerinin, zekâ türlerinin aynı olduğunu, aynı seviyede öğrendiklerini ve aynı motivasyona sahip olduklarını varsayar. Ancak eğitim alanında yapılan bilimsel araştırmalar gösteriyor ki; hiçbir öğrencinin eğitime duyduğu ihtiyaç, istek ve beklenti aynı oranda değildir. Herkesin aynı olduğu anlayışının sonucunda birçok öğrenci eğitim kurumlarında fark edilememekte ve kendi potansiyellerini ortaya koyamamaktadır. Oysa kurumların varlıklarının temel sebebi öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya çıkarabilmeleri ve potansiyellerini gerçekleştirebilecek ortamlar yaratabilmeleridir.